Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Slanisku u Nesytu se postupně vrací původní podoba

Slanisku u Nesytu se postupně vrací původní podoba

Slanisku u Nesytu se postupně vrací původní podoba

16.9.2015

Zásah v NPR Slanisko u Nesytu pomůže slanomilným druhům.

V západní části NPR Slanisko u Nesytu se nachází topolový porost, který byl vysázen až po zřízení rezervace v roce 1961. Tato výsadba měla neblahé následky pro společenstva slanomilných rostlin na nejvýznamnějším slanisku v ČR. Pod zapojeným porostem stromů slanomilná společenstva skomírala až úplně vymizela. Neuvážená výsadba tak vedla k přímému snížení rozlohy hlavního předmětu ochrany NPR (v porovnání se stavem při vyhlášení). Přítomnost topolů má kromě zástinu povrchu půdy a změny mikroklimatu i další negativní dopady na biotop slaniska. Stromy odčerpávají z půdy velké množství vody, což se negativně projeví zejména při déletrvajícím suchu. Existence slaniska je přitom na vyšším stavu hladiny podzemní vody (a jejím kolísání) existenčně závislá.

Správa CHKO Pálava tedy v letošním roce zadala provedení těžebního zásahu, který spočíval ve výrazném snížení zakmenění topoliny na Slanisku. Celkem bylo odtěženo cca 80 m3 dřeva. Před provedením zásahu bylo nutné získat výjimku podle zákona o lesích (snížení zakmenění pod zákonem stanovenou mez 0,7). V příštím roce je na ploše po těžbě plánována pastva, která potlačí zmlazení topolů a zároveň zajistí potřebnou míru narušování povrchu půdy. I na toto opatření bylo nutné získat výjimku z ustanovení lesního zákona, zakazujícího pastvu v lese.

Dlouhodobým cílem je pak úplné odstranění topolového porostu z území NPR.

 

DSC_4731_01 DSC_4712_01

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt