Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Správa CHKO Pálava nabízí práci v rezervacích

Správa CHKO Pálava nabízí práci v rezervacích

Správa CHKO Pálava nabízí práci v rezervacích

18.9.2018

Pro zachování malebnosti a bohatosti pálavské krajiny je třeba odpovídající péče. Hledáme zájemce s malými stády ovcí a koz, kteří by je pásli na pálavských stepích.

Pálava, to je nádherný kus země. Vedle bělostných vápencových skal, útvarů čistě přírodních, zde najdeme také stepní a luční společenstva, která spoluvytvářel a od pradávna udržoval člověk. Aby si tato místa zachovala svou biologickou a estetickou hodnotu, vyžadují trvalou lidskou péči i v současnosti. Z hlediska obtížnosti péče a finančních nákladů jsou nejnáročnější právě stepi, které se ve větší či menší míře nacházejí prakticky ve všech rezervacích na Pálavě. Vhodným způsobem obhospodařování je na nich pastva domácích zvířat (nejlépe ovcí a koz), která vedle odnosu živin v podobě zelené hmoty zajistí také redukci zmlazujících keřů a vytváření plošek s obnaženou půdou, na něž jsou vázány jednoleté rostliny a mnohé druhy hmyzu.

Současná ochrana přírody už není institucí rezignovaně přihlížející samovolné degradaci na lidské péči závislých biotopů vysoké přírodní hodnoty, k níž docházelo po ukončení jejich pravidelného obhospodařování v minulosti. Naopak - Správa CHKO Pálava o svěřená území pečuje ve spolupráci s místními zemědělci a pastevci. Naše poptávka pastvy však bohužel stále citelně převyšuje její nabídku, a to zejména pro menší lokality (např. PR Šibeničník). Pravidelná pastva tak probíhá např. v NPR Slanisko u Nesytu nebo v PP Na cvičišti, ale na Pálavě a v jejím blízkém okolí je ještě mnoho ploch, kde by bylo možné pást malá stáda ovcí a koz (do 5 až 10 kusů). Vzhledem k tomu, že ochranářský typ pastvy je specifický, neboť cílem zde není ekonomický zisk, nýbrž velká druhová bohatost, Správa CHKO Pálava vždy pečlivě vytipuje plochu, kde je potřeba pást, a určí optimální rozsah pastvy i její termíny. Za pastvu dokážeme zaplatit cca 20 000,-/ha (dle stavu lokality a náročnosti) formou smlouvy o dílo. V případě potřeby můžeme nabídnout i pozemky vhodné pro trvalé ustájení dobytka.

pastva_foto_J_Kmet

Pastva domácích zvířat je pro stepi na Pálavě nezbytná, proto SCHKO Pálava trvale nabízí možnost pást zvířata za finanční odměnu (Foto: J. Kmet)

Pálava není pouze ostrovem hostícím mnoho druhů rostlin a živočichů, nýbrž je také místem přívětivým pro lidské návštěvníky. Velmi důležitým úkolem Správy CHKO Pálava je proto údržba informační infrastruktury a turistických stezek. O schody, odvodňovací žlaby a zábradlí je potřeba neustále pečovat, aby tyto prvky byly nejen funkční a bezpečné, ale také pěkné na pohled a kvalitou odpovídající okolní krásné přírodě. Pravidelnou péči je nutné věnovat i informačním tabulím, stejně jako sloupkům a pruhovému značení, které ohraničují chráněná území. Podobně jako pastvu i práce tohoto typu zadáváme zhotovitelům formou smlouvy o dílo. Pro tuto smysluplnou, pocit zadostiučinění skýtající práci v krásném prostředí se nám bohužel nedostává potřebné množství nabídek.

Chcete-li spolu s námi pomáhat krajině Pálavy k tomu, aby byla stále tak krásná, jak ji známe a máme rádi, neváhejte se nám ozvat. Pro bližší informace prosím kontaktujte Mgr. Jiřího Kmeta, vedoucího Správy CHKO Pálava (jiri.kmet@nature.cz nebo 724 831 131).

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt