Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Stráž přírody na Pálavě zhodnotila rok 2020

Stráž přírody na Pálavě zhodnotila rok 2020

Stráž přírody na Pálavě zhodnotila rok 2020

8.1.2021

Stráž přírody CHKO Pálava uzavřela další rok své činnosti. Na svém posledním setkání v roce 2020 zhodnotila celoroční aktivitu a nastínila svoje záměry do roku 2021.

V uplynulém roce se strážci věnovali několika hlavním okruhům své působnosti.

77200956_1365491096945972_4511393558493659136_oNejprve v únoru, po patřičném proškolení a složení zkoušky a po splnění všech dalších náležitostí, ustanovila AOPK ČR nové čtyři strážce. Celkem jich tedy do nové sezóny, bohužel silně poznamenané koronavirem, především pro území maloplošných rezervací v CHKO Pálava bylo k dispozici 11. Pět z nich dobrovolných, věnujících se stráži přírody ve svém volném čase a zdarma, a šest zbylých z řad pracovníků AOPK ČR, resp. Správy CHKO Pálava, tedy profesionálních ochránců přírody.

Strážní služby i pomoc přírodě

Druhou výraznou oblastí, které se strážci věnovali, byly strážní služby, především v maloplošných rezervacích jako je NPR Děvín nebo PR Svatý kopeček, kterých vykonali celkově 44 doložených tzv. hlášenkami. Některé akce v terénu vykonali i ve spolupráci s Policií ČR, přesto ale nebylo a není hlavním zájmem stráže přírody ukládat pokuty. Ze zpracovaných hlášení vyplývá, že se při nich věnovali především usměrňování pohybu turistů v těchto územích, mnohdy nerespektujících potřebu omezení pohybu pouze na turistické trasy, stejně jako poskytování různých informací k ochraně přírody a vysvětlování jejích zásad.

DSCN8607

Strážci pomohli i při praktické ochraně přírody, když pomohli s likvidací (vytrháváním) rostlin borytu barvířského na svazích Děvína, či svou vlastní brigádou kosením a vyřezávkou nechtěných keřů opakovaně udržují okrajovou část NPR Tabulová.

Mapování hraničníků

Jako významnou pomoc Správě CHKO Pálava provedli strážci celkovou inventuru hraničníků u všech rezervací v CHKO Pálava. Celkem 17 těchto rezervací je v terénu vymezeno celkem 149 hraničníky, v terénu bylo dokumentováno 74 železných (starých) a 72 dřevěných (nových) a pouze 3 hraničníky nebyly dohledány (zničené). Vše zakreslili do mapových podkladů a zapsali do připravených tabulek a Správa CHKO tak má aktuální přehled o jejich stavu a může tak plánovat výměnu nevhodných železných dřevěnými nebo opravit poškozené.

33-5582  19-656-179-1  Janičák_1_ vstup

Omezené ale byly plánované účasti na celostátním setkání stráže přírody, které mělo proběhnout na podzim v NP České Švýcarsko a bylo zrušené, nebo setkání koordinátorů strážců v rámci zřizovatele, tedy AOPK ČR (proběhlo on-line).

Můžeme jen nyní doufat, že sezóna 2021 bude alespoň stejně dobrá, že návštěvníci Pálavy budou rozumní a strážce budou vnímat a respektovat jako vhodnou a potřebnou službu.

Pokud chcete být sami také strážcem přírody, ozvěte se nám

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt