Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Úhyn ryb na rybníce Nesyt

Úhyn ryb na rybníce Nesyt

Úhyn ryb na rybníce Nesyt

10.8.2018

Na rybníce Nesyt začaly ve větším množství hynout ryby. Na vině jsou dlouhotrvající sucho a horka.

Na rybníce Nesyt začaly ve větším množství hynout ryby. První se objevily 9.8.2018, ale v plné síle se úhyn projevil až v pátek 10. srpna. Na úhynu mají bezesporu vinu klimatické vlivy. Rybník Nesyt se kvůli prohlubujícímu se suchu podařilo od výlovu v listopadu 2017 napustit pouze na takovou úroveň hladiny, která byla o cca 90 cm nižší, než je tzv. normální hladina, které bylo běžně v minulých letech dosahováno. Od té doby došlo k poklesu hladiny o dalších 26 cm. Současné tropické teploty, nízké přítoky a dodržování minimálního zůstatkového průtoku pod rybníkem Nesyt mají na svědomí denní ztrátu 0,5 až 1 cm vodního sloupce denně. Změna tlaku v uplynulých dnech byla zřejmě onou pověstnou poslední kapkou.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR informovala starosty sousedních obcí a ze strany pachtýře, Rybářství Hodonín, s.r.o., bylo okamžitě započato s likvidací uhynulých ryb. Poděkování patří starostovi obce Sedlec, který operativně zajistil zpřístupnění obslužné komunikace od obce Sedlec, což zrychlilo přístup k místům s největší koncentrací uhynulých ryb a tím byla umožněna přímější cesta pro vozidla odvážející uhynulé ryby do kafilerie v Medlově. Tam budou uhynulé kusy zlikvidovány v souladu s veterinárními předpisy.

IMG_20180810_092033

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt