Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Vstup do lomu na Janičově vrchu v Mikulově bude v létě regulován

Vstup do lomu na Janičově vrchu v Mikulově bude v létě regulován

Vstup do lomu na Janičově vrchu v Mikulově bude v létě regulován

17.6.2020

Území přírodní památky Lom Janičův vrch u Mikulova, bylo v minulosti v letních měsících výrazně přetěžováno návštěvníky. Správa CHKO Pálava proto v letošním roce přistoupila k regulaci vstupu a nastavila jasná pravidla.

„Po delším hledání se nám podařilo najít provozovatele, který dokáže splnit naše poměrně náročné podmínky tak, aby zátěž pro přírodní prostředí lomu byla mnohem menší než v minulosti. Hlavní změnou bude omezení počtu návštěvníků na 100 osob v jednom okamžiku. V předchozích sezónách bohužel nebyly výjimkou dny, kdy se v lomu tísnilo až 1000 lidí“, uvedl Jiří Kmet ze Správy CHKO Pálava. Kromě počtu bude také více regulováno chování návštěvníků. Bude například povoleno použití pouze ekologicky šetrných opalovacích prostředků, aby nedocházelo ke znečišťování vody.

prelidneno

Takové situace už budou minulostí...

Od konce června bude v lomu vybíráno vstupné a prostor bude vybaven infrastrukturou, která zde v minulosti chyběla. Návštěvníci budou mít k dispozici toalety i vodu na mytí. V areálu bude dostatek odpadkových košů a zajištěn pravidelný úklid.

DSC_4057  navstevnirad

„Zatopený lom mám velmi ráda, a proto jsem zareagovala na výzvu Správy CHKO Pálava, která hledala někoho, kdo by byl ochoten si lom pronajmout a provozovat ho za poměrně přísných pravidel. V tuto chvíli finišujeme s přípravami. Kromě instalace mobiliáře nebo umístění bezpečnostních prvků musíme také zprovoznit internetové stránky, které návštěvníkům předem podají potřebné informace. Ráda bych návštěvníkům nabídla kvalitativně novou úroveň zážitku z tohoto místa. Turisté i místní si tak při své návštěvě lomu budou v létě moci vychutnat nejen krásné přírodní scenérie, ale například také ranní lekce jógy nebo večerní komorní koncerty.“ Říká nová provozovatelka Romana Ertlová.

Zatopený vápencový lom již více než 10 let láká místní i návštěvníky Mikulova ke koupání a ochránci přírody dlouhodobě čelili problémům s odpadem, ničením přírodního prostředí i kritice, že situaci neřeší. „Nikdy jsme nechtěli lom veřejnosti úplně uzavřít, zastáváme totiž názor, že lidé mají mít umožněn do přírody přístup, pokud je to jen trochu možné. Situace však již byla neudržitelná. Současný systém regulace návštěvnosti by měl prospět jak organismům, které se v lomu vyskytují, tak také obyvatelům severní části Mikulova, která bývala v létě dopravně přetížena. Vzhledem k výraznému omezení počtu vstupujících osob, předpokládáme podstatně menší tak na využití stávajících parkovacích míst a tím i zklidnění dopravní situace. To jistě přivítá také Městská policie Mikulov, kterou řešení dopravních přestupků v okolí lomu každé léto výrazně zatěžovalo“, dodává Jiří Kmet.

Bombina_bombina_DSCF3268  DSC_0891  DSC_8021  Natrix_natrix__03

Přírodní památka Lom Janičův vrch byla vyhlášena v roce 2014. Předmětem ochrany jsou zde vodní a mokřadní společenstva zatopeného vápencového lomu obklopená skalními společenstvy na lomových stěnách a fragmenty stepních trávníků s teplomilnou vegetací a faunou. Jedná se také o bohaté paleontologické naleziště. V roce 2004 došlo v souvislosti s ukončením těžby k zastavení čerpání podzemní vody a tím k nastoupání hladiny podzemní vody na úroveň cca 258 m n. m. Během několika měsíců se tak vytvořilo neprůtočné jezero o rozloze cca 2 ha s maximální hloubkou 10 m. Toto nově vzniklé jezero se neustále vyvíjí a je postupně osidlováno novými druhy organismů. V posledních letech dochází pozvolnému poklesu hladiny vody a vodní plocha nyní zaujímá cca 1,5 ha.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt