Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Aktuality >> Vzácné lišejníky v NPR Ranšpurk a Cahnov-Soutok

Vzácné lišejníky v NPR Ranšpurk a Cahnov-Soutok

Vzácné lišejníky v NPR Ranšpurk a Cahnov-Soutok

30.12.2014

Rozsáhlý výzkum lišejníků v NPR Ranšpurk a NPR Cahnov-Soutok kolektivu pod vedením Jiřího Malíčka a Jana Vondráka prokázal přítomnost druhů, které byly v České republice považovány za vyhynulé, vzácné i doposud zcela neznámé.

V rámci inventarizace NPR Cahnov-Soutok, která je součástí EVL Soutok-Podluží, bylo zaznamenáno 187 druhů lišejníků a 37 druhů lichenikolních a lišejníkům podobných hub. Z tohoto počtu bylo 8 taxonů v ČR považováno za vyhynulé (ačkoliv některé z nich byly v posledních letech nalezeny na jiných lokalitách), 4 druhy jsou kriticky ohrožené, 21 ohrožených a 35 zranitelných. Tři lišejníky zde byly nalezeny vůbec poprvé v ČR (Agonimia borysthenica, Biatora pontica, Verrucaria cf. viridigrana). Poprvé jsou od nás uváděné také drobné, lišejníkům podobné, houby Anisomeridium macrocarpum, Arthopyrenia cf. atractospora, Chaenothecopsis rubescens, Lithothelium hyalosporum a L. phaeosporum. Tři nalezené mikrolišejníky jsou zřejmě nové pro vědu a budou v blízké době náležitě popsány.

Hojnost těchto organismů, které laickému oku mohou uniknout, je dána především bezzásahovým režimem v obou lokalitách. Díky dlouhodobé samovolné dynamice lesních porostů je v obou územích přítomno mnoho druhů dřevin, různého stáří a v různých fázích rozpadu. Zvláště cenné jsou přestárlé stromy, které v běžných hospodářských lesích zcela chybějí. Každá dřevina je díky specifickému chemismu své borky i vlastnostmi povrchu substrátem různých druhů lichenoflóry. Velmi významnou roli pak sehrává mrtvé stojící a ležící dřevo, na kterém byly objeveny dva nepopsaní zástupci rodu Micarea. Podobně hodnotná je i sousední rezervace NPR Ranšpurk, která však kvůli celkově stinnějšímu charakteru lesního porostu hostí méně druhů lišejníků. Obě rezervace lze považovat za jedny z nejvýznamnějších na území našeho státu z pohledu epifytických lišejníků.

Jasným doporučením badatelů je zachování samovolného vývoje v obou rezervacích a rozšíření jejich rozlohy na desetinásobek tak, aby tyto vzácné organismy byly zachovány i pro další generace.

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt