Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Kalendář exkurzí 2018

Kalendář exkurzí 2018

Více než desítku vycházek na Pálavu a do nejbližšího okolí a dalších akcí pro vás na letošní sezónu připravili pracovníci Správy CHKO Pálava a jejich spolupracovníci.

 

28. ledna 2018

Zima na Nesytu

Dne 2. 2. 1971 byla v íránském městě Ramsar podepsána Úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva. Tuto událost má připomínat Světový den mokřadů, který připadá právě na 2. února. K této příležitosti pořádá Česká společnost ornitologická vycházky do terénu. V roce 2017 se k této tradici přihlásila i Správa CHKO Pálava a jako regionální organizátor spolupořádala jednu z těchto vycházek. Nejinak tomu bude v roce 2018. Když připomínka podpisu tzv. Ramsarské úmluvy, tak kam jinam vyrazit než na jednu z blízkých „ramsarských“ lokalit? Proto jsme na 28. ledna připravili vycházku kolem rybníka Nesytu, který je největším moravským rybníkem a společně s dalšími rybníky je od roku 1990 zařazen do sítě mokřadů mezinárodního významu jako RS 4 Lednické rybníky. Začátek akce je naplánován na 9. hodinu a místo srazu je na hrázi rybníka Nesytu (GPS 48.7784028N, 16.7432839E) - zde. Do plánovaného ukončení cca ve 12:00 je pro účastníky připravena ukázka kroužkování mokřadních ptáků a vycházka k ornitologické pozorovatelně v tzv. Valtické zátoce. Pokud se rozhodnete oslavit tento den s námi, prosíme o nahlášení účasti na následující kontakty: vlastimil.sajfrt@nature.cz nebo 602 689 057.

 

25. března 2018

Jedlé rostliny - vycházka z cyklu užitá botanika

I v letošním roce bude Správa CHKO Pálava pokračovat v sérii botanických vycházek zaměřených především (ale nejen) na poznávání těch rostlinných druhů, které jsou prakticky využitelné. V rámci tohoto cyklu, který jsme nazvali Užitá botanika, jsme pro vás na tuto neděli připravili zaměřenou na jedlé rostliny. Vycházka se uskuteční v neděli 25. března 2018. Pro pozitivní ohlasy ze strany účastníků se i tentokrát, stejně jako při loňské první vycházce, budeme zabývat především jarními rostlinami, jimiž si můžeme v tomto období významně zpestřit jídelníček. Setkáme se v 9:00 před budovou Správy CHKO Pálava na náměstí v Mikulově a společně navštívíme některá méně známá chráněná území Pálavy v blízkosti města, kde si budeme ukazovat jedlé i nejedlé rostliny. Předpokládaná délka trasy je do 10 km. Cestou budeme sbírat rostliny na salát a pomazánku, které si po návratu připravíme na Správě CHKO Pálava na náměstí v Mikulově. Budete-li mít čas, můžete pak s námi posedět a pobesedovat o rostlinách, přírodě, zahrádkaření ... Zájemce o vycházky prosíme o registraci na e-mail helena.prokesova@nature.cz nebo telefon 731 679 942. Na setkání s vámi se těší Helena Prokešová a Lenka Rabušicová

 

21. dubna 2018

Rostliny a včely

I v letošním roce bude Správa CHKO Pálava pokračovat v sérii botanických vycházek zaměřených především (ale nejen) na poznávání těch rostlinných druhů, které jsou prakticky využitelné. V rámci tohoto cyklu, který jsme nazvali Užitá botanika, jsme pro vás na jaře nachystali dvě vycházky – první z nich bude zaměřená na jedlé rostliny a druhá na rostliny užitečné pro včely. Druhá letošní vycházka se bude konat v sobotu 21. dubna 2018 a dozvíme se při ní spoustu užitečných informací a zajímavostí o rostlinách, které jsou důležité pro včely a ostatní blanokřídlý hmyz. Opět se setkáme v 9:00 před budovou Správy CHKO Pálava na náměstí v Mikulově a společně půjdeme na Svatý kopeček, kde si budeme ukazovat rostliny užitečné pro včely a povídat si o včele medonosné a dalších zástupcích blanokřídlého hmyzu u nás. Předpokládaná délka trasy je do 5 km. Vycházku zakončíme u včelnice pana včelaře Uváčika nad levandulovým políčkem na úpatí Svatého kopečku. Budeme mít možnost si včelnici prohlédnout, a díky tomu i pochopit, jak funguje. Zájemce o vycházky prosíme o registraci na e-mail helena.prokesova@nature.cz nebo telefon 731 679 942. Registrace je nutná, a to proto, aby pan včelař mohl nachystat dostatečný počet ochranných pomůcek nutných pro prohlídku včelnice.

 

26. dubna 2018

Dunajovické kopce – minulost, současnost a budoucnost chráněného územ

Tato exkurze k projektu Obnovní management území národního významu na jižní Moravě se bude konat ve čtvrtek 26. dubna. Hlavní náplní bude prohlídka míst, na kterých se v loňském roce začalo s obnovními pracemi, v nichž se bude v dalších letech pokračovat. Pokusíme se vysvětlit, čemu jsou prováděné práce prospěšné. Cestou však nezapomeneme upozorňovat na zajímavé rostliny. Jistě jich bude tou dobou již mnoho kvést nebo alespoň rozkvétat. Ukážeme si, že rostliny nás často upozorňují na probíhající změny v přírodních společenstvech, a pokusíme se objasnit, proč tomu tak je. Velkým botanickým lákadlem je zdejší velmi početná populace katránu tatarského, známého jako stepní běžec.

Setkáme se v 17:00 u informační tabule na rozcestí poblíž nástupního místa na Kapli cestou mezi Velkou Slunečnou a Rochusbergem (48°50'33.510"N, 16°33'55.674"E) a projdeme celý hřeben chráněného území s občasnými odbočkami do nižších partií.

 

28. dubna 2018

Exkurze do NPR Křivé jezero I.

Správa CHKO Pálava pro Vás připravila dvě exkurze do národní přírodní rezervace Křivé jezero. První exkurze se bude konat 28.4. 2018 a druhá 19.5.2018. Pracovníci Správy Vás provedou lesy a loukami, které po staletí formovala nejen řeka Dyje, ale i člověk. Seznámí Vás s přírodními krásami lužního lesa a představí Vám i činnost, kterou Správa v tomto území provádí proto, aby přírodní krásy zůstaly zachovány i pro další generace. Zájemce prosíme, aby se registrovali na e-mailu vladan.riedl@nature.cz, který můžete využít i v případě bližších dotazů. více zde

 

28. dubna 2018

Z Dobrého Pole přes Nový Přerov do Novosedel – krajem slanisek a stepních pahorků

Při exkurzi pro jihomoravskou pobočku České botanické společnosti, která se uskuteční v sobotu 28. dubna, budeme mít jedinečnou příležitost setkat se s botaniky a dalšími milovníky rostlin z celé jižní Moravy a společně projít zatím ještě poměrně zachovalou zemědělskou krajinou západně od Mikulova. Setkáme se v 8:15 na vlakové zastávce v Dobrém Poli a půjdeme přes Přerovský vrch, Velký kopec (PP Lange Wart) a Nový Přerov do Novosedel, odkud nám pojede vlak na Břeclav (Brno) nebo na Znojmo. Cestou navštívíme slanisko v Dobrém Poli, Novém Přerově, a bude-li čas a chuť, i v Novosedlech.

 

19. května 2018

Exkurze do NPR Křivé jezero II.

Správa CHKO Pálava pro Vás připravila dvě exkurze do národní přírodní rezervace Křivé jezero. První exkurze se bude konat 28.4. 2018 a druhá 19.5.2018. Pracovníci Správy Vás provedou lesy a loukami, které po staletí formovala nejen řeka Dyje, ale i člověk. Seznámí Vás s přírodními krásami lužního lesa a představí Vám i činnost, kterou Správa v tomto území provádí proto, aby přírodní krásy zůstaly zachovány i pro další generace. Zájemce prosíme, aby se registrovali na e-mailu vladan.riedl@nature.cz, který můžete využít i v případě bližších dotazů. více zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt