Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Omezení vstupu

Omezení vstupu

Přehled lokalit s omezením vstupu

 

lokalita termín důvod omezení vstupu
NPR Křivé jezero celoročně (1.1. do 31.12.) zákaz vstupu vyplývající ze zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 29 písm. d), v rezervaci nejsou oficiálně vyznačeny žádné cesty, pravidelně zde hnízdí zákonem zvláště chráněné druhy ptáků citlivé na vyrušování

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt