Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Témata diplomových prací

Témata diplomových prací

Předmět naší činnosti má v mnoha oblastech odborný charakter. Proto spolupracujeme s akademickými subjekty, kde můžeme nabídnout např. technickou podporu nebo rozsáhlé soubory dat. Mimo to však při odborné činnosti AOPK ČR, Správy CHKO Pálava rovněž vzniká potřeba řešení drobnějších témat, které mohou představovat zajímavá zadání pro zpracování vysokoškolských absolventských prací. Pokud jste vysokoškolským pedagogem, (popř. studentem) a osloví Vás nabídka témat, o jejichž zpracování má Správa CHKO Pálava zájem a jejichž řešení bude podporovat, obraťte se prosím na kontaktní osobu (viz nabídka níže).

 

Téma

typ práce

bližší specifikace

kontaktní osoba

Mapování drobných sakrálních staveb v CHKO Pálava

diplomová

bakalářská

  • zpracovat s využitím GIS
  • základí data z průběžného mapování jsou již k dispozici
jiri.kmet@nature.cz
Mapování vybraných invazních druhů rostlin na území CHKO Pálava

diplomová

baklářská

  • zpracovat s využitím GIS
  • lze navázat na práce z let 2006-2010
jiri.kmet@nature.cz

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt