Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Tiskové zprávy >> Pálava má novou přírodní památku. Bývalé vojenské cvičiště.

Pálava má novou přírodní památku. Bývalé vojenské cvičiště.

5.8.2016

Dnes vyhlášená padesátihektarová přírodní památka Na cvičišti leží asi dva kilometry severovýchodně od Mikulova. Je domovem řady vzácných druhů živočichů. Žije tu například patrně největší populace celoevropsky chráněného nočního motýla bourovce trnkového, pozoruhodně pestrý je i výskyt dalších bezobratlých.

Za svou výjimečnou pestrost vděčí zdejší příroda právě tomu, že zde bývalo vojenské cvičiště. Působením armády vzniklo na bývalých polích velmi různorodé prostředí, které poskytovalo vhodné podmínky celé škále organismů – počínaje těmi, které potřebují jen holou či spoře zarostlou půdu, po ty, které preferují travnatou krajinu s roztroušenými křovinami. Taková místa jsou v dnešní  intenzivně obhospodařované krajině velkou vzácností.     

„Chceme, aby se zde nadále udrželo co možná nejrozmanitější prostředí. V severní části plochy proto budeme vyřezávat náletové dřeviny, někde jsme už začali s pastvou ovcí a koz, které pomáhají udržovat zdejší trávníky. Abychom zajistili vhodné prostředí pro ty druhy, které potřebují obnaženou půdu, uzavřeli jsme dohodu se Šumavským motoklubem. Jeho členové budou svými vozy nahrazovat těžkou vojenskou techniku, která v uplynulých desetiletích přispěla k různorodosti zdejší přírody,“ vysvětluje Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy CHKO Pálava, která o přírodní památku pečuje.        

V přírodní památce má domov na 40 druhů zvláště chráněných  živočichů, zejména bezobratlých. Vyskytuje se tu také na čtyřicet druhů ptáků, třeba dudek chocholatý, který má v sousedním Milovickém lese nejbohatší hnízdní populaci v ČR a zde využívá bohaté potravní nabídky. Rozloha přírodní památky je 54,5 hektaru, nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 245 – 300 metrů nad mořem.

 

Zajímavosti o zdejší přírodě i historii území najdete v přiloženém elektronickém zpravodaji Správy CHKO Pálava

 

Kontakt:

Jiří Kmet, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, vedoucí Správy CHKO Pálava, e-mail:jiri.kmet@nature.cz, tel: 724 831 131

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: karolina.sulova@nature.cz, tel: 724 102 406

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt