Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Tiskové zprávy >> Úhyn ryb na rybníce Nesyt

Úhyn ryb na rybníce Nesyt

10.8.2018

Na rybníce Nesyt začaly ve větším množství hynout ryby. První se objevily  9.8.2018, ale v plné síle se úhyn projevil až dnes.  Na úhynu mají bezesporu vinu klimatické vlivy. Rybník Nesyt se kvůli prohlubujícímu se suchu podařilo od výlovu v listopadu 2017 napustit pouze na takovou úroveň hladiny, která byla o cca 90 cm nižší, než je tzv. normální hladina, které bylo běžně v minulých letech dosahováno.  Od té doby došlo k  poklesu hladiny o dalších 26 cm. Současné tropické teploty, nízké přítoky a dodržování minimálního zůstatkového průtoku pod rybníkem Nesyt mají na svědomí denní ztrátu 0,5 až 1 cm vodního sloupce denně.  Změna tlaku v uplynulých dnech byla zřejmě onou pověstnou poslední kapkou.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR informovala starosty sousedních obcí a ze strany pachtýře, Rybářství Hodonín, s.r.o., bylo okamžitě započato s likvidací uhynulých ryb. Poděkování patří starostovi obce Sedlec, který operativně zajistil zpřístupnění obslužné komunikace od obce Sedlec, což zrychlilo přístup k místům s největší koncentrací uhynulých ryb a tím byla umožněna přímější cesta pro vozidla odvážející uhynulé ryby do kafilerie v Medlově.  Tam budou uhynulé kusy zlikvidovány v souladu s veterinárními předpisy.

Kontakt:

Vlastimil Sajfrt, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, vodař, e-mail: vlastimil.sajfrt@nature.cz, tel: 602 689 057

Jiří Kmet, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, vedoucí Správy CHKO Pálava, e-mail: jiri.kmet@nature.cz, tel: 724 831 131

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: karolina.sulova@nature.cz, tel: 724 102 406

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt