Správa CHKO Pálava >> Správa informuje >> Tiskové zprávy >> V době nouzového stavu pomohli s likvidací invazního borytu na Děvíně stážisté z ciziny

V době nouzového stavu pomohli s likvidací invazního borytu na Děvíně stážisté z ciziny

6.5.2020

Boryt barvířský [1] je invazní rostlina podobná řepce. Začal se rozrůstat na svazích pálavského Děvína [2] a hrozí, že vytlačí zdejší vzácné stepní rostliny, jako jsou kosatec nízký nebo několik druhů kavylů. Agentura ochrany přírody však nemohla letos z důvodu epidemie koronaviru uspořádat tradiční pálavské borytobraní, při kterém je boryt vytrháván. Profesionální ochránci přírody na Pálavě se tak museli spolehnout na vlastní síly a především na práci malé, ale velmi pracovité skupiny dobrovolníků.

„S ručním vytrháváním borytu jsme začali v roce 2016 a na pouhém jednom hektaru, letos se nám však již po třetí za sebou za pomoci dobrovolníků podařilo ručně vytrhat tuto invazní rostlinu na celé zasažené ploše, tedy na více než dvaceti hektarech. Důležité je trhat boryt před květem nebo během květu, aby se nestihl vysemenit. Protože semena jsou schopna vyklíčit i po několika letech, musíme akci opakovat každoročně, než se nám podaří boryt z Děvína vymýtit úplně. V předchozích letech jsme využívali pomoci nadšených dobrovolníků ze všech koutů naší země. Letos jsme však veřejné borytobraní, vzhledem k nákazové situaci, uspořádat nechtěli a vlastně ani nemohli. Naštěstí nám však nabídla spolupráci Základní organizace Českého svazu ochránců přírody ONYX, která je hlavním řešitelem projektu LIFE South Moravia, kde je Děvín jednou z lokalit vybraných ke zlepšení stavu ochrany přírody [3]. V rámci tohoto projektu nám tak přijela pomoci skupina dobrovolníků ze střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn, mezi kterými bylo také několik cizinců, kteří jsou v ČR na dlouhodobé stáži. Po dobu tří týdnů tak na Pálavě pracoval například Švéd, Němec, Litevec nebo Ruska. Bez nich bychom to nezvládli, všem patří náš velký dík.“ vysvětluje Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Pálava.

„Na ploše zasažené invazí borytu byly před začátkem vytrhávání založeny monitorovací plochy, na kterých je sledován další vývoj početnosti rostlin borytu. Letos jsme opět pozorovali úbytek počtu kvetoucích rostlin ve srovnání se stavem v roce 2016. Svůj podíl na tom jistě mělo loňské i předloňské sucho, avšak účinek pravidelného vytrhávání se již zdá být nesporný. Zcela přesvědčivé výsledky však přinese až porovnání delší časové řady zápisů těchto monitorovacích ploch. Na jeho základě budeme moci zjistit, jak se vyvíjí druhové složení rostlinných společenstev, zastoupení jednotlivých druhů a jaký je rozdíl mezi společenstvy, která byla v prvním roce sledování hodně zasažena borytem a která naopak vůbec nebo jen velmi málo,“ vysvětluje Helena Prokešová, botanička Správy CHKO Pálava.

Kontakt:

Jiří Kmet, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Pálava, tel: 724 831 131, email: jiri.kmet@nature.cz
Roman Barták, ZO ČSOP Onyx, PR manažer projektu LIFE SouthMoravia, tel: 724 104 976, e-mail: roman.bartak@email.cz

Poznámky:

[1] Boryt barvířský (Isatis tinctoria) je žlutě kvetoucí brukvovitá rostlina, příbuzná řepce, hořčici nebo třeba zelí, z níž se v minulosti získávalo modré barvivo – tzv. nepravé indigo – sloužící především k barvení látek. Proto se boryt pěstoval, místy i průmyslově. Jeho původním areálem je Středomoří a jihozápad Asie. Druhotně se dnes vyskytuje i ve zbytku Evropy, v Asii, Severní a Jižní Americe. U nás roste především v teplejších oblastech středních a severních Čech (zejména na skalách podél železnic a řek) a na jižní Moravě (okolí Brna a Mikulovsko). Na Pálavě se chová invazně a potlačuje původní vegetaci.

[2] Národní přírodní rezervace (NPR) Děvín-Kotel-Soutěska s vrchem Děvínem (550 m n. m.) představuje významnou krajinnou dominantu jižní Moravy. Díky svým přírodním zvláštnostem je unikátní součástí našeho národního bohatství, vyhledávanou a obdivovanou zástupy turistů. Chrání skalní, stepní, křovinná a lesní společenstva na vápencovém podkladu s mimořádně bohatou flóroua faunou, vytvářející a formující se již po tisíce let za spoluúčasti člověka.

[3] LIFE South Moravia je šestiletý projekt zaměřený na ochranu prioritních stanovišť evropsky významných lokalit Jihomoravského kraje, financovaný z programu EU LIFE. Příjemcem projektu je ZO ČSOP Onyx.

Ke stažení:

TZ_borytobrani_2020_final.doc

foto.zip

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt