Formuláře a žádosti

název typ souboru  

žádost o vydání stanoviska nebo rozhodnutí k umítění staby   

podle § 12 odst. 12 a § 44 zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny

DOC stáhnout

žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 

podle § 8 zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny

DOC stáhnout

žádost o povolení vjezdu do PR Svatý kopeček (vzor)

DOC stáhnout
žádost o povolení vjezdu do PR Svatý kopeček (šablona) DOT stáhnout
žádost o povolení létání s drony DOC stáhnout

žádost dle zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny

  • o povolení výjimky dle § 43, odst. 1
  • souhlas k činnosti v ochranném pásmu ZCHÚ dle §37, odst. 4
  • o souhlas k činnosti a zásahu dle §44, odst. 3
DOC stáhnout

 

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt