Správní agenda

Správa CHKO je speciální správní orgán pověřený zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (konkr. § 75 cit. zákona), k výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny.

Správa CHKO je místně příslušná k výkonu státní správy na území chráněné krajinné oblasti a dále na území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a jejich ochranných pásem mimo území CHKO (příslušnost jednotlivých správ CHKO ve správních obvodech jednotlivých NPR, NPP a jejich ochranných pásem stanoví vyhláška č. 46/2010 Sb., v platném znění.)

Správa CHKO Pálava

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt